شعری از عبدالواسع جبلی

یا لطیف

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی

آتش زدی اندر من و چون دود برفتی

چون آرزوی تنگدلان دیر رسیدی

چون دوستی سنگدلان زود برفتی

زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو بر آسود برفتی

ناگشته من ز بند تو آزاد بجستی

ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی

هر روز بیفزود همی لطف تو با من

چون در دل من عشق بیفزود برفتی


          دوست دار دوستیهای شما علی         

/ 2 نظر / 14 بازدید
علیرضا سالکی(عرفان)

[گل][گل][گل][گل]