کیستم !؟

              یا لطیف

 

کیستم !؟

چیستم !؟

        نشسته بر میان تل خاکستر !!

هیچ یادم نیست

                   هیچ .

آخر ؛ کدامین آتش اینگونه

خانه ام را کرده خاکستر !؟

کیستم !؟

ابراهیم !؟

گلستان گشته آتش وزمیانش سر برآوردم من !؟

هیچ ندانستم

              هیچ .

کیستم !؟

         بارها پرسیده از خویشم .

چیستم !؟

کس نمی دانست

                    سر خورده از خویشم .

 

            * * *

در وجودم رخنه کرده است شوق یک پرواز .

پرباز کردم

این آواز را آغاز کردم

پرواز کردم

               پرواز !!

آی ، دانایان پیر و فرتوت

من چیستم ؟

مرغکی تنها و خسته ؟

یا کلاغی ، زاغکی ، ساری ؟

کیستم من ؟ کیستم !!؟

 

           * * *

شنیدم؛ دانای دانایند

دو مرغک کان زمان شان آفرید " امید

                                 بر فراز صدر پیر  "

پرکشیدم

تا که دیدمشان ،

" دو خواهر مهربان با هم

یکی شان گفت آه خواهر جان

- جان خواهر جان

                       جوابش گفت آن یکی دیگر "

بیامد باز از فراز کوه خاکستر ، یکی دیگر

کو نیز نمی داند چیست این افسانه

                                     این تل خاکستر

- آری او آمد خواهرجان

تابگوییمش رود در پی جفتی برای خویش

زان پس باید بسازد آشیان خویش

جمع باید کنند هیمه

برقصند و بسایند منقار به منقار

تا برافروزند آتش

بسان ره روان رسم دیرنه

بسوزند در این آتش

                      مست و مستانه

تا که تخمی دگر آید پدید

زان تل خاکستر

                  همی دیگر ، همی دیگر

            * * *

شنیدم

پرگشودم

بازگشتم

آی ، دانایان پیر و فرتوت

- منم ققنوس

زاده این تل خاکستر

بسازم بر بلندای کوه آشیانه ای دیگر  

ساختم

       آغاز افسانه را ، پرداختم

من یافتم

همنشین آتش خویش

نشسته بر زمینی دور

                          - آن دیگر

آه اما ؛ افسوس

شکسته بال پروازش

 

 

 

                                 « ققنوس 30/05/90 »

/ 12 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تینا

سلام.... آبان ماه دارم از ایران میرم... خواستم بگم همیشه به یادت خواهم بود... مراقبت کن از علی..... [گل]

عروس رند

خاموشی علی ....

نجوا

سلام چرا اینقد تلخ و غمگین ؟[ناراحت]

عادله

سلام دوست عزيز وبلاگ فوق العاده زيبايي داري______________ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ _____________€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._ _..-?*°*?-..__..-?*°*?-.._ آپمممممممممممممممم بدو وووووبیااااااااااااا

نانی آزاد

اگه بگم من برگشتم چی بهم میگی ؟ فقط به خاطر تو

نانی آزاد

اگه بگم من برگشتم چی بهم میگی ؟ فقط به خاطر تو

عاشق تنها

سلام وب زیبایی دارین .امیدوارم همیشه موفق باشین.به عاشق تنها هم سربزنین.[گل][گل][گل] محبت چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حکایت آن یخ فروشیست که پرسیدند فروختی گفت نخریدن تمام شد.....

ققنوس&سیمرغ

شر ط عاشق آن است که : هرچه معشوق دوست دارد. او نیز دوست دارد،و اگر همه بعد و فراق بود وغالبا محبوب فراق وبعد محب خواهد تا از جفای فراق وبعد محبوب خواهد تا از جفای او پناه به عشق برد (لمعات: شیخ فخر الدین عراقی)