شعری از استاد حمید مصدق - پاره ای از شعر « آبی ، خاکستری ، سیاه »


یا لطیف


با من اکنون چه نشستنها ، خاموشیها ،

با تو اکنون چه فراموشیهاست .

چه کسی می خواهد

من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد !

من اگر ما نشوم ، تنهایم

تو اگر ما نشوی ،

ــ خویشتنی

از کجا که من و تو

شور یکپارچگی را در شرق

باز برپا نکنیم

از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وا نکنیم .

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه بر می خیزند

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد ؟

چه کسی با دشمن بستیزد ؟

چه کسی

پنجه در پنجه هر دشمن دون

                                  ــ آویزد

دشتنها نام تورا می گویند .

کوهها شعر مرا می خوانند .

کوه باید شد و ماند ،

رود باید شد و رفت ،

دشت باید شد و خواند .

در من این جلوه اندوه ز چیست ؟

در تو این قصه پرهیز ـــ که چه؟

در من این شعله عصیان نیاز ،

در تو دمسردی پائیز ـــ که چه ؟

حرف را باید زد !

درد را باید گفت !

سخن از مهر من و جور تو نیست .

سخن از

متلاشی شدن دوستی است ،

و عبث بودن پندار سرود آور مهر

آشنایی با شور ؟

و جدایی با درد ؟

و نشستن در بُهت فراموشی ــــ

                                     ـــ یا غرق غرور ؟!

سینه ام آینه است ،

با غباری از غم

تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار .

آشیان تهی دست مرا ،

مرغ دستان تو پُر می سازد

آه مگذار ، که دستان من آن

اعتمادی که به دستان تو دارد به فراموشیها بسپارد .

آه مگذار که مرغان سپید دستت ،

دست پُر مهر مرا تهی بگذارد .

من چه می گویم ، آه . . .

با تو چه فراموشیها ؛

با من اکنون چه نشستنها ، خاموشیهاست .

تو مپندار که خاموشی من ،

هست برهان فراموشی من .

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه بر می خیزند

 

    دوست دار دوستیهای شما علی   / 3 نظر / 16 بازدید
نانی آزاد

حرف هات به دلم میشینه و حس همدردیت با دل پر از درد مترسک دل پر از درد نانی آزاد تنها میتونم در برابر لطفت تن به سکوت بدم همون طور که سالیان سال هست مهمون سکوتم و وای به روزی که این روزه سکوت شکنه

نانی آزاد

برات دو تا لینک میگذارم خوشحال میشم بخونی نظرتو بگی http://mataarsak.persianblog.ir/post/1027/ http://mataarsak.persianblog.ir/post/997/

نانی آزاد .... مترسک

تا چند وقت پیش خیلی از محمد پست داشتم خیلی خیلی اما یه روز همه رو رمز دار کردم یه روز هم همه رو پاک کردم !!!!!!!!1 از دلداری ها خسته شده بودم عصبی میشدم اینم وبلاگ دوست محمده درد محمد انقدر بزرگه که .......... http://www.yadeayyam.mihanblog.com/ اینم لینک دیگه از من http://mataarsak.persianblog.ir/tag/%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%90+%d8%a8%db%8c+%d9%88%d9%81%d8%a7+!